Lớp học Bổ sung kiến thức  môn Quản trị Ngân hàng thương mại cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về ngân hàng thương mại. Sinh viên sẽ có được cái nhìn tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức, các hoạt động kinh doanh chủ yếu của một ngân hàng thương mại.