Lớp Aerobic do cô Đặng Thị Phấn chủ nhiệm (SĐT: 0983308236)

Lớp sẽ học trực tuyến qua Zoom meeting: ID sân 1: 676 745 8118. Pass: 123456