Lớp học phần: Luật Hiến pháp(2-2021)_01 / ThS. Nguyễn Tiến Đạt

- Thời gian: Tiết 1-4, sáng Thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm: C.702