CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ 1

SỐ TÍN CHỈ: 3

GV: NGUYỄN THỊ THANH NGA