1. THÔNG TIN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: Đấu thầu qua mạng

Tiếng Anh:  Online bidding

Mã học phần:  ĐTQM                           Số tín chỉ: 3 ĐTHT                    

 2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Đấu thầu

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Đấu thầu mua sắm 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:         

Học phần được chia thành 2 khối kiến thức cơ bản, được thể hiện ở 2 phần, cụ thể như sau:

Phần 1: “Những vấn đề cơ bản về đấu thầu qua mạng” cung cấp cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về đấu thầu qua mạng. Sau khi nghiên cứu phần 1 người học sẽ hiểu và nắm rõ: Khái niệm, đặc điểm cơ bản và vai trò của đấu thầu qua mạng; Mục đích và lợi ích khi triển khai đấu thầu qua mạng; Hình thức tổ chức đấu thầu thông qua mạng internet; Quy trình và cách thức thực hiện đấu thầu qua mạng; Cách thức đăng ký tư cách bên mời thầu, tư cách nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Yêu cầu đối với công tác tổ chức đấu thầu qua mạng; Có những hiểu biết và thông tin cơ bản (chức năng, nhiệm vụ…) về Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia; Kinh nghiệm đấu thầu qua mạng của một số quốc gia trên thế giới.

Phần 2: “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” cung cấp cho người học những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng ở Việt Nam hiện nay như: kiến thức cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ đấu thầu qua mạng, nghiệp vụ cài đặt phần mềm; Tìm kiếm thông tin đấu thầu; Nghiệp vụ đăng ký thông tin là Bên mời thầu và Bên nhà thầu; Nghiệp vụ chuyên môn của Bên mời thầu; Nghiệp vụ chuyên môn của Bên nhà thầu; Quản lý chứng thư số; Những lỗi thường gặp trong đấu thầu qua mạng….Nghiên cứu nội dung phần 2, sinh viên hoàn toàn có thể tự tin thao tác và thực hiện các nghiệp vụ đấu thầu qua mạng trong thực tiễn, phục vụ yêu cầu công tác trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Cung cấp kiến thức chung giúp người học hiểu được những kiến thức lý luận chung, cơ bản nhất về đấu thầu qua mạng, những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu và cần thiết trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng. Qua đó giúp người học vừa có kiến thức lý luận vừa có kiến thức kỹ năng chuyên môn cần thiết để có thế vận dụng ngay được trong thực tiễn công tác đấu thầu qua mạng ở Việt Nam hiện nay.

- Người học được thực hành các thao tác các nghiệp vụ đấu thầu qua mạng trên máy tính kết nối Internet tại Phòng học phù hợp với kiến thức được học và thực tiễn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng hiện nay.

- Ngoài ra, sinh viên còn được thực tế quan sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các cán bộ của Cục Quản lý đấu thầu trực tiếp tham gia thực hiện công tác đấu thầu qua mạng.