Lớp Kinh tế phát triển (2-2122-1)_01_Thầy Tô Hùng, học sáng thứ năm (tiết 1 & 2) và chiều thứ sáu (tiết 8-9-10)