Lớp Kinh tế vi mô 2 (2-2122-1)_KTPT_02_Thầy Tô Hùng, học chiều thứ ba (tiết 6-7-8) và Sáng thứ tư (tiết 1&2)