Tin học đại cương là một môn học cơ bản nhưng rất cần thiết đối với tất cả sinh viên vì kiến thức về Tin học sẽ phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu trước mắt cũng như để đi làm sau này. Học phần này bao gồm những nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản cần thiết của Tin học, đó là: sử dụng máy tính cơ bản, hệ điều hành; Microsoft Office: soạn thảo văn bản Microsoft Word, bảng tính điện tử Excel, công cụ trình chiếu PowerPoint; Internet và cuộc sống trực tuyến...