Lịch học: Chiều thứ 3 - Giảng đường ON13 - (SĐT: 0987567379)