Chào các em.

Đây là lớp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (1-2122 _ ĐTH10) - Thầy Phương

SĐT liên hệ của thầy: 098 410 8689.