Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Giang Thanh Tùng

Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Trọng Nguyên

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thế Vinh

Đảng ủy viên: Đồng chí Lê Công Thành

Đảng ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thế Hùng

Đảng ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thị Đông

Đảng ủy viên: Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng