Giảng viên: TS Mai Thị Hoa

Tên học phần: Nguyên lý kế toán

Số tín chỉ: 3

Lịch học: Tiết 1-4 Thứ 6 C601 ( Từ 23/8-17/10)

Tiết 5-8 Thứ 3 ( Từ 20/9-17/10)

Link Google Meet

meet.google.com/jzf-gchh-vbr

Giảng viên: TS. Mai Thị Hoa

Tên học phần: Nguyên lý kế toán

Số tín chỉ: 3

Lịch học : Tiết 5-8 Thứ 4 C605 ( Từ Tuần 23/8- 17/10)

               Tiết 5-8 Thứ 2 OL06 ( 20/9-17/10)

Link Google Meet 

meet.google.com/jzf-gchh-vbr

Giảng viên: TS Mai Thị Hoa

Tên học phần: Kế toán tài chính

Số tín chỉ: 3 

Lịch học: Tiết 1-4 sáng thứ 2 C302 ( Từ 23/8-17/10/2021) 

               Tiết 1-4 Sáng thứ 4 OL11 (từ 20/9-17/10/21)

              Link Google meet 

meet.google.com/jzf-gchh-vbr

 

http://meet.google.com/nba-ibjz-equ

Phương pháp NCKH - Người giới thiệu: Hoàng Thanh Hạnh

                                     - Khoa kế toán kiểm toán APD

Học phần: Nguyên Lý Kế Toán 

Giảng Viên:  TS. Ngô Tiến Dũng 

Lịch học: T  5-8 thứ 2 OL7. T 1-4 thứ 5 C601

Link Google Meet

https://meet.google.com/djb-ifiu-wwfHọc phần : Nguyên lý kế toán

Giảng viên : ThS Nguyễn Thị Phương Thanh

Lịch hoc: T5-8 Thứ 3 OL8, T1-4 Thứ 7 C601

Lớp Kế toán tài chính 

Giảng viên phụ trách : ThS Nguyễn Thị Phương Thanh

Lịch học : Tiết 5-8 Thứ 2 - C303; Tiết 5-8 Thứ 4 - OL13