Giám đốc:                PGS.TS Đào Văn Hùng 

Phó Giám đốc:        PGS.TS Trần Trọng Nguyên

Phó Giám đốc:       TS Giang Thanh Tùng

Phó Giám đốc:       TS Nguyễn Thế Vinh